Безоплатна правова допомога

Конституція України у аспекті міжнародних зобов’язань та гарантій за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. проголошує невід’ємне право кожного на професійну правничу допомогу.

При цьому конституційні приписи встановлюють, що у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожному гарантовано право вільного вибору захисника своїх прав.

Конституційний Суд України у рішенні від 30.09.2009 р. по справі № 1-23/2009 (справа про право на правову допомогу) прямо наголосив, що конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. № 3460-VI (далі – Закон України № 3460-VI) регламентовано, що безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Із метою підтримки малозахищених верств населення та ефективної реалізації державних гарантій права на правову допомогу наша команда з власної ініціативи долучається до надання безоплатної правової допомоги суб’єктам, визначеним у ч. 1 ст. 14 Закон України № 3460-VI, що включає:
Із метою підтримки малозахищених верств населення та ефективної реалізації державних гарантій права на правову допомогу наша команда з власної ініціативи долучається до надання безоплатної правової допомоги суб’єктам, визначеним у ч. 1 ст. 14 Закон України № 3460-VI, що включає:
  • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших процесуальних документів в цивільному, адміністративному, кримінальному процесах.

parallax background
 

Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться із нами через контактну форму